Poznánky

Pred každou lekciou sa najskôr rozcvičte aby ste predišli zraneniam. Jednotlivé lekcie na seba nadväzujú a sú vypracované podľa tanečných osnov profesionálnymi tanečníkmi a učiteľmi tanca. Je odporúčané trénovať podla videí v poradí v akom sú označené na stránke. Po tanečnej lekcii je vhodné spraviť strečing keď už je telo pružnejšie. Strečingom posúvame tanečné kroky na lepšiu úroveň a jednotlivé kroky vieme spraviť precíznejšie.